HoppoColle

Author: KOTI
Artist: KOTI
Synopsis: O dia a dia de Kowan-seiki e Hoppo-seiki.
Capítulos
por Gekkou Scans, 2015.08.31